Andre publikasjoner

Er sangen som politisk våpen død?

Kontekst (2022)

Redigert, forkortet og oppdatert versjon av siste kapittel i boka Sang som våpen.

Andre publikasjoner

Ringing Stones in Sweden and Norway – Documentation and revitalization of a prehistoric and traditional sound tool

Cajsa S. Lund og Gjermund Kolltveit. Plakatpresentasjon på The International Study Group on Music Archaeologys 7. symposium, Tianjin Conservatory of Music, China (2010)

Abstract: This pilot project aims to make a survey of ringing stones in Sweden and Norway, collect traditional information about them and discuss their signficance in ancient societies. Revitalizing of these music-archaeological artefacts is also an important part of the work. Prosjektet (2009–2010) ble støttet av Svensk-norsk samarbeidsfond.

Andre publikasjoner

Dansemusikanter fra gamle Nesodden

Fellesvelets Avis 1: 24 (2007)

Kort formidlingsartikkel

Andre publikasjoner

Bredere etnisk basis for Norsk folkemusikksamling?

Norsk Folkemusikksamling, Universitetet i Oslo (2006)

Intern rapport

Andre publikasjoner

Indisk musikk – om sjangeren og de viktigste instrumentene

«Musikklabben», Rikskonsertene (2006)

Tekst til Rikskonsertenes nettside «Musikklabben» (nedlagt)

Andre publikasjoner

Situasjonsrapport og framtidsutsikter for Norsk folkemusikksamling (NFS)

Norsk Folkemusikksamling, Universitetet i Oslo (2005)

Intern rapport

Andre publikasjoner

På vei til rock‘n roll

Bidragsyter (forord og deler av kapitler) til Trond Granlunds biografi På vei til rock‘n roll, Østkantfolk (2001)

Andre publikasjoner

Musikkulturforståelse – perspektiver på musikk som sosial praksis

Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo (1999)

Kompendium til kurset musikkulturforståelse (BA/grunnfag). 31 sider

Andre publikasjoner

Nordiske musikkinstrumenter I–VII

Spalte i H. Mathisen (red.): Maageskriget. Nordisk sommeruniversitets avis til sommersesjonen (1996)