Musikkulturforståelse – perspektiver på musikk som sosial praksis

Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo (1999)

Kompendium til kurset musikkulturforståelse (BA/grunnfag). 31 sider