Er sangen som politisk våpen død?

Kontekst (2022)

Redigert, forkortet og oppdatert versjon av siste kapittel i boka Sang som våpen.