Nordiske musikkinstrumenter I–VII

Spalte i H. Mathisen (red.): Maageskriget. Nordisk sommeruniversitets avis til sommersesjonen (1996)