Situasjonsrapport og framtidsutsikter for Norsk folkemusikksamling (NFS)

Norsk Folkemusikksamling, Universitetet i Oslo (2005)

Intern rapport