Indisk musikk – om sjangeren og de viktigste instrumentene

«Musikklabben», Rikskonsertene (2006)

Tekst til Rikskonsertenes nettside «Musikklabben» (nedlagt)