ICTM Study Group-konferanse i Polen

Denne uka blir det 14. symposiet til ICTMs «Study Group on Music Archaeology» arrangert i det arkeologiske museet i den vakre landsbyen Biskupin, nord for Poznan.

Museet er plassert på et sted med omfattende og rike utgravninger, og har rekonstruerte bygninger fra yngre steinalder og framover til middelalderen. Et perfekt sted for en intim konferanse som denne.

Deltakerne kommer hovedsakelig fra Europa. Noen innlegg, fra Asia og Amerika, blir holdt via Skype. Skandinavia er representert med Cajsa S. Lund (S), Hilde Nielsen (N) og meg selv. Våre innlegg, som ble presentert den første dagen, handlet om brummere (Cajsa), horn fra jernalderen (Hilde) og musikkbuer/munnbuer (Gjermund).

Cajsa S. Lunds innlegg «The Magic Bullroarer» tok for seg brummere (svensk vinare) fra et bredt arkeologisk og etnografisk perspektiv. Brummere finnes over hele verden, og går langt tilbake i tiden. Et av de eldste funnene, fra Dordogne i Frankrike, er lagd av reinsdyrhorn og er mellom 10 000 og 16 000 år gammelt. Lund diskuterte blant annet noen usikre tolkninger av brummere av bein og skifer. Tradisjonelt er brummere lagd av tre. Noe av det mest spennende i innlegget var historier om bruken av brummere fra nyere tid, for eksempel en svensk kilde som fortalte de hadde brukt brummere til å skremme flaggermus.

Hilde Nielsen jobber med sin PhD i Aberdeen, og innlegget hennes, med tittelen «Horns of War: An Account of Musical Horns in Scandinavian History, Myth and Legend» er en del av dette arbeidet. Hun viste flere funn av horn, eller labrosones, som hun brukte som fellesbetegnelse på lippevibrerte instrumenter (enten de er koniske eller sylindriske). Inkludert i materialet var de danske funnene av lurer, fra Holing or Herning. Flere av hornene var dekorerte, og belagt med metallbeslag, og det er tydelig at disse hornene var verdifulle og prestisjefulle.

I mitt eget innlegg «The Musical Bow in Prehistorical Europe» diskuterte jeg musikkbuer i Europa, ut fra avbildninger og funn. Sørlige Afrika er et slags kjerneområde for musikkbuer, og de også i Amerika, Oceania og deler av Asia. Men fra Europa er det ingen kjente tradisjoner, hvis vi ser bort fra beslektede instrumenter som brumbass (eng. «string and bladder») og lignende enstrengsinstrumenter. Det forhistoriske materialet er ikke stort, og det er veldig vanskelig å identifisere musikkbuer og munnbuer. Noen kilder er sikrere enn andre. Et av de mest interessante arkeologiske funnene er et ribbein fra hjort eller elg fra Mullerup i Danmark. Funnet er fra den maglemosekulturen, og er datert til 7 000 f Kr. Dette har ikke vært ei jaktbue, og en av tolkningene – fra Nasjonalmuseet i Danmark – er at det var ei munnbue.

Flere raporter fra innleggene i Biskupin kommer på musark.no.

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Legg igjen en kommentar

Ny publikasjon: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

april 27, 2020

Cajsa S. Lund er en av pionerene i det interdisiplinære fagfeltet musikkarkeologi. Hun har vært…

Samuel Hellens sanger: Stort musikkprosjekt har landet

november 23, 2019

I noen år har jeg vært med på et interessant og givende musikkprosjekt som har…

Videointervju og improvisasjoner

september 19, 2019

I Novgorod, under Slovisha-festivalen i august, lagde munnharpekollega Aksenti Beskrovny (Moskva) et intervju med meg,…

Inntrykk fra festivalen Slovisha i Novgorod

september 1, 2019

Jeg er tilbake fra Veliky Novgorod, og er full av inntrykk etter festivalen Slovisha Musical Antiquities…

Norske lyrer!

mai 16, 2019

Her er et lite glimt inn i mitt håndverksarbeid med lyrer. I vinter og vår…