Cajsa S Lund hedres med internasjonal konferanse i Växjö

I samarbeid med Linnéuniversitetet står jeg bak et et internasjonalt symposium til ære for den svenske musikkarkeologen Cajsa S. Lund. Det skjer i LNUs campus i Växjö 18. og 19 februar 2016. Vi har invitert foredragsholdere fra flere europeiske land. “Keynote speaker” blir Iain Morley, Universitetet i Oxford. Konferansespråket er engelsk, og tittelen er “The Archaeology of Sound, Acoustics and Music”.

I det musikkarkeologiske feltet er Cajsa S. Lund blant pionerene. Hun var en av de første som startet systematisk med forskning på instrumenter og lydredskaper fra arkeologisk materiale, og hun har lenge vært aktiv på forskningsfronten internasjonalt. Hun er i dag deltaker i EU-prosjektet EMAP, og er tilknyttet Linnéuniversitetet som affiliert forsker.

Arrangementet er et samarbeid mellom musikkvitenskap og arkeologi ved Linnéuniversitetet, og et av målene er å stimulere til videre tverrfaglighet og samarbeid mellom arkeologi- og musikkmiljøene i Norden, og mellom enkeltpersoner som jobber med musikkarkeologi og den tidligste musikkhistorien. Symposiet vender seg spesielt til yngre forskere og studenter.

Symposiet varer i to dager, og er åpent for allmennheten. En konsert er også Praktiske opplysninger om påmelding, program mm. blir annonsert så fort det er ferdig. Mer på denne nettsiden fra Linnéuniversitetet. Spørsmål om arrangementet kan rettes til meg, se kontaktinformasjon i menyen øverst på denne siden.

Symposiet blir støttet av svenske Vetenskapsrådet og Nordisk kulturfond.

Cajsa S. Lund. Foto: Charlotte Frantzdotter.

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Legg igjen en kommentar

Ny publikasjon: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

april 27, 2020

Cajsa S. Lund er en av pionerene i det interdisiplinære fagfeltet musikkarkeologi. Hun har vært…

Samuel Hellens sanger: Stort musikkprosjekt har landet

november 23, 2019

I noen år har jeg vært med på et interessant og givende musikkprosjekt som har…

Videointervju og improvisasjoner

september 19, 2019

I Novgorod, under Slovisha-festivalen i august, lagde munnharpekollega Aksenti Beskrovny (Moskva) et intervju med meg,…

Inntrykk fra festivalen Slovisha i Novgorod

september 1, 2019

Jeg er tilbake fra Veliky Novgorod, og er full av inntrykk etter festivalen Slovisha Musical Antiquities…

Norske lyrer!

mai 16, 2019

Her er et lite glimt inn i mitt håndverksarbeid med lyrer. I vinter og vår…