Ny artikkel i ny utgave av Studien zur Musikarchäologie

Min artikkel ‘Jew’s Harps of Bone, Wood and Metal. How to Understand Construction, Classification and Chronology’ bygger på et innlegg på det niende symposiet til ISGMA (International Study Group on Music Archaeology) i Berlin i 2014. Den handler om forholdet mellom de to hovedtypene av munnharper: (1) ‘Idioglotte’ varianter lagd av bambus, tre, bein eller messing, og (2) ‘heteroglotte’, bueformede varianter lagd av jern eller kopperlegeringer, altså dem vi finner i Europa.

Utenom teknologi, diskuterer artikkelen klassifikasjon (inkludert den gamle debatten om instrumentet «er» en aerofon eller en idiofon) og kronologi, og forholdet mellom klassifikasjon og kronologi. Med andre ord: Finnes det virkelig en kronologisk, historisk linje mellom idioglotte og heteroglotte munnharper, som den tyske musikkforskeren Curt Sachs hevdet? Og hva med den geografiske spredningen fra øst (Asia) til vest (Europa) i Sachs teorier?

I artikkelen kommer jeg ikke med de endelige svarene på disse vanskelige spørsmålene. Målet har vært å nærme med problemstillingene på en åpen måte, og stille noen nye spørsmål, for at forskningen kan komme videre. Dette er pågående, og ikke avsluttet arbeid. Artikkelens engelske abstract er slik:

‘In the classification of musical instruments, the place of the jew’s harp has for a long time been disputed. This is a complex, diverse and anomalous musical instrument, technologically and culturally. The variety of shapes and materials within its original distribution area, Eurasia, raises questions about the nature and early history of the jew’s harp. How can we understand the connection between the various forms, and their chronological significance? How do earlier theories match modern archaeological research? These questions concern both organology and archaeology.’

Artikkelen er publisert her:
R. Eichmann, J. Fang og L.-C. Koch (red.) 2016, Studien zur Musikarchäologie X. Leidorf, Rahden/Westf.: 63–73. Hele boka kan kjøpes fra forlaget.

I følge avtalen jeg har med forlaget kan jeg ikke legge ut hele artikkelen her. Men hvis du kontakter meg, kan jeg sende deg en pdf.

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Legg igjen en kommentar

Ny publikasjon: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

april 27, 2020

Cajsa S. Lund er en av pionerene i det interdisiplinære fagfeltet musikkarkeologi. Hun har vært…

Samuel Hellens sanger: Stort musikkprosjekt har landet

november 23, 2019

I noen år har jeg vært med på et interessant og givende musikkprosjekt som har…

Videointervju og improvisasjoner

september 19, 2019

I Novgorod, under Slovisha-festivalen i august, lagde munnharpekollega Aksenti Beskrovny (Moskva) et intervju med meg,…

Inntrykk fra festivalen Slovisha i Novgorod

september 1, 2019

Jeg er tilbake fra Veliky Novgorod, og er full av inntrykk etter festivalen Slovisha Musical Antiquities…

Norske lyrer!

mai 16, 2019

Her er et lite glimt inn i mitt håndverksarbeid med lyrer. I vinter og vår…