Ny artikkel: Forhistorisk lyd, moderne klassifikasjon

Hva betydde lyd for folk i den fjerne fortida, og hvordan kan vi i dag si noe om dette? Min artikkel “Classification of Sound, Sound Tools, and Soundscapes” tar opp noen problemer rundt lyd, mening og klassifikasjon. Den er basert på et innlegg på det sjuende møtet til den nordiske Theoretical Archaeology Group i Oulu, Finland, og er nå publisert iMonographs of the Archaeological Society of Finland 2. Artikkelen diskuterer flere innfallsvinkler til å forstå og klassifisere lyd, lydredskaper og lydlandskap. For eksempel kan lyd være enten menneskeskapt eller ikke-menneskeskapt, og enten intensjonell eller ikke-intensjonell. Det er ofte problemtaisk å snakke om “musikk”, mens “intensjonell lyd” er et bedre og mindre etnosentrisk begrep. Artikkelen foreslår en inndeling i tre typer intensjonell lyd som skiller mellom funksjonell lyd, rituell lyd og lyd som et uttrykk for spontanitet og glede.

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Legg igjen en kommentar

Ny publikasjon: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

april 27, 2020

Cajsa S. Lund er en av pionerene i det interdisiplinære fagfeltet musikkarkeologi. Hun har vært…

Samuel Hellens sanger: Stort musikkprosjekt har landet

november 23, 2019

I noen år har jeg vært med på et interessant og givende musikkprosjekt som har…

Videointervju og improvisasjoner

september 19, 2019

I Novgorod, under Slovisha-festivalen i august, lagde munnharpekollega Aksenti Beskrovny (Moskva) et intervju med meg,…

Inntrykk fra festivalen Slovisha i Novgorod

september 1, 2019

Jeg er tilbake fra Veliky Novgorod, og er full av inntrykk etter festivalen Slovisha Musical Antiquities…

Norske lyrer!

mai 16, 2019

Her er et lite glimt inn i mitt håndverksarbeid med lyrer. I vinter og vår…