Lyre fra Norum kirke

I sommer har jeg jobbet mye med instrumentbygging. Et av prosjektene var å bygge en rekonstruksjon av lyra som er hogd inn i en døpefont i Norum kirke, Bohuslän. Den er fra 1100-tallet og er en av flere avbildninger i Skandinavia av motivet Gunnar i ormegården. Døpefonten i stein gir ingen detaljer om instrumentet, men viser omrisset. Nederst ser vi lyra, som Gunnar i historien må spille på med tærne fordi hendene er bakbundet. (Tekstene fra middelalderen bruker instumentnavnet harpe, ikke lyre.) Norumfont Ut fra dette motivet har jeg fabulert på hvordan lyra kan ha sett ut, og bygd et nytt instrument. Lyra er litt avrundet, som på senere norske avbildninger, og ligger både kronologisk og formmessig midt mellom norske lyrer fra middelalderen og tidligere instrumenter fra kontinentet og England. Jeg har satt på sju strenger og som vanlig bruker jeg fiskesnøre av nylon. Men det originale var kanskje metallstrenger?

På dette YouTube-klippet kan du se og høre lyra.

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Legg igjen en kommentar

Ny publikasjon: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

april 27, 2020

Cajsa S. Lund er en av pionerene i det interdisiplinære fagfeltet musikkarkeologi. Hun har vært…

Samuel Hellens sanger: Stort musikkprosjekt har landet

november 23, 2019

I noen år har jeg vært med på et interessant og givende musikkprosjekt som har…

Videointervju og improvisasjoner

september 19, 2019

I Novgorod, under Slovisha-festivalen i august, lagde munnharpekollega Aksenti Beskrovny (Moskva) et intervju med meg,…

Inntrykk fra festivalen Slovisha i Novgorod

september 1, 2019

Jeg er tilbake fra Veliky Novgorod, og er full av inntrykk etter festivalen Slovisha Musical Antiquities…

Norske lyrer!

mai 16, 2019

Her er et lite glimt inn i mitt håndverksarbeid med lyrer. I vinter og vår…