Ikonografi

Lyre fra Norum kirke

Av Gjermund Kolltveit / august 25, 2014 /

I sommer har jeg jobbet mye med instrumentbygging. Et av prosjektene var å bygge en rekonstruksjon av lyra som er hogd inn i en døpefont i Norum kirke, Bohuslän. Den er fra 1100-tallet og er en av flere avbildninger i Skandinavia av motivet Gunnar i ormegården. Døpefonten i stein gir ingen detaljer om instrumentet, men…

Les mer