Det e’ vi som e’ best. Kampsanger i politikk og idrett

M. Lorentzen (red.), Sangen om Norge. Norsk populærmusikk gjennom 75 år: 219–227. Bergen: Bodoni (2011)

Norsk artikkel