The Archaeology of Sound, Acoustics and Music: Studies in Honour of Cajsa S. Lund

Gjermund Kolltveit og Riitta Rainio (eds.). Publications of the ICTM Study Group on Music Archaeology, Vol. 3. Ekho Verlag, Berlin (2020)

Denne boka er resultatet av et internasjonalt symposium til ære for Cajsa S. Lund i 2016 på Institutionen för musik och bild ved Linnéuniversitetet i Växjö. Symposiet ble organisert av musikkarkeologene Gjermund Kolltveit (Oslo) og Riitta Rainio (Helsinki), med Cornelius Holtorf og Karin Hallgren som lokale representanter ved Linnéuniversitetet. Det ble finansiert av Vetenskapsrådet, Nordisk Kulturfond og Musik i Syd. Boka er redigert av Gjermund Kolltveit og Riitta Rainio, og utgitt i Berlin av Ekho Verlag. Bidragsytere er Cornelius Holtorf, Iain Morley, Catherine Homo-Lechner, Emiliano Li Castro, Rupert Till, Frances Gill, Annemies Tamboer, Graeme Lawson, Stefan Hagel, Timo Leisiö, Anders Söderberg, Dorota Popławska, Andrzej Janowski, Stanisław Mazurek, Simon Wyatt, Raquel Jiménez Pasalodos, Riitta Rainio, John Purser, Joachim Schween og Cajsa S. Lund.