Nye bevegelser i norsk folkemusikk

Folk och musik (2019)

Artikkelen beskriver og diskuterer noen hovedlinjer og tendenser i folkemusikken og de rammene musikken og musikerne opererer under, i dagens Norge. Bevegelsene – blant annet utdanning, profesjonalisering, perfeksjonisme, samspill, komponering – peker i flere retninger, men henger samtidig sammen og påvirker hverandre.

Artikkelen er publisert online.