Musikk i fjern fortid

Aftenposten historie 5: 96–103

Populærvitenskapelig artikkel i historiemagasin