Munnharpas tidlige historie i Skandinavia – en studie i et arkeologisk materiale

Norsk folkemusikklags skrifter 9. Norsk folkemusikklag, Rauland (1996)

Revidert og publisert versjon av hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo

157 sider