Med arkeologisk blikk på munnharpa

Skaug, T. (red.), Årbok for norsk folkemusikk, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Fyresdal: 107–119 (1997)