Hauk Buen: Meisterspel / Torleiv H. Bjørgum og Hallvard T. Bjørgum: Skjoldmøyslaget

C. Falck og M. Lien (red.), Morgenbladet Topp 100. Tidenes beste norske plater stemt frem av artistene selv, s. 58–59, 180–181. Oslo: Falch Forlag (2011)