Hardingfeledekoren. Norsk folkemusikklags seminar på Rauland 2013

Bjørn Aksdal, Gjermund Kolltveit, Sveinung Søyland Moen og Per Åsmund Omholt (red.). Novus forlag, Oslo (2015)

Under det årlige seminaret til Norsk folkemusikklag i 2013 ble den rike og varierte dekortradisjonen innen hardingfelemakeriet satt under lupen. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Institutt for folkekultur ved Høgskolen i Telemark på Rauland og rettet seg mot felemakere, kunsthistorikere, etnologer, museumspedagoger, studenter, spelemenn og folkekunst- og folkemusikkinteresserte generelt. Denne publikasjonen er basert på innleggene fra seminaret, med bidrag av Bjørn Aksdal, Agnete Sivertsen, Ottar Kåsa, Asbjørn Storesund, Oddrun Hegge og Mikkel B. Tin.

122 sider