Disse arkeologiske funnene viser at vi har ravet siden steinalderen

Festivalmagasin Sommerøya, 10–11 (2018)

Norsk formidlingsartikkel om groovens arkeologi og evolusjonshistorie. Også publisert online, i subjekt.no, 13. juni 2019 (link under).