Den forbudte sangen

Anna Granqvist og Gjermund Kolltveit. Korbladet 3/2021: 16–20