Klokkestein i årboka Hardanger (Norwegian only)

Norwegian: 2013-utgaven av årboka Hardanger er nå ute på markedet. Der finner du blant annet en artikkel om klokkesteinen ved Aga, skrevet av Jarle K. Øvrehus og meg selv. Det er en stor steinblokk som står i Klokkesteinviki, nedenfor Agatunet i Ullensvang kommune. Steinen har virkelig en malmfull klang. Og den har en rekke store skålgroper, som kan ha sammenheng med at folk har slått på den for lydes del. Utenom å beskrive og tolke selve steinen og tradisjoner rundt den, setter artikkelen steinen inn i en større sammenheng med klokkesteiner eller klangsteiner. Årboka er tilgjengelig fra Hardanger historielag.Agasteinen

Steinen, som har gitt navnet til Klokkesteinviki, ligger bare noen få meter over havnivået ved Hardangerfjorden. Foto: Gjermund Kolltveit

Og slik høres den ut:

Agasteinen, lydfil (wav, 15 sek.)

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

2 Comments

 1. lillian gustafson on October 22, 2014 at 18:25

  Hørte med stor interesse om klokkesteiner i Museum, NRK! Jeg er arkeolog (pensjonert) og med i en “turgruppe” i Ski historielag, med bl.a. en geolog. Vi er veldig nysgjerrige! og skal prøve å slå på noen skålgropsteiner. Det er mange skålgropfelter i Ski, men ikke så mange på steinblokker, mer på svaberg. Spørsmål: har du kartlagt noen klokkesteiner i Follo? Eller Østfold? En stein i Aremark, kan du beskrive hvor den ligger? Finns det kart over klokkesteiner på Østlandet? En mulig sammenhengen med skålgroper er spennende, hvordan lød det da gropene ble hugget ut? Håper du får tid til å svare en gang! Vennlig hilsen lil gustafson, Ski.

  • Gjermund Kolltveit on October 31, 2014 at 09:43

   Takk for interessant kommentar til radioprogrammet! Svaret på de fleste spørsmålene er dessverre nei. Jeg har ingen oversikt over klokkesteiner verken i Follo, i Østfold eller på Østlandet. Altså, jeg mener å ha en oversikt, men jeg har ingen konkrete steiner nærmere enn Kongsberg og Romerike. Jeg har ikke ringt rundt til lokale historielag eller gått systematisk rundt for å lete. Det jeg har gjort, er at jeg har søkt i databaser med kulturminner og stedsnavn, og latt jungeltelegrafen gå sin gang. I løpet av de omtrent sju årene jeg har drevet med dette har jeg nå en database med 43 steiner. Tyngdepunktet ser ut til å ligge på Sørvestlandet. De fleste er tradisjonelle, og er kjent i lokalmiljøet som klokkesteiner, oftest uten at de har skålgropsteiner eller andre ting som knytter dem til forhistoriske miljøer.

   Men jeg er absolutt åpen for at det ligger flere klokke- eller klangsteiner på Østlandet. Og ja, sammenhengen med skålgropsteiner er veldig spennende! Hvordan sammenhengen er vet vi jo ikke, men noe kan det være. Si fra hvis dere kommer over noen steiner med god klang!

   Planen min er å publisere en fagartikkel, først og fremst rettet mot det arkeologiske miljøet, for å få nye innspill og ikke minst, når vi først er i spillmetaforsjangeren, spille ballen over til dem.

   Nå det gjelder Klokkesten i Aremark er det ingen konkret stein, men selve gårdsnavnet som jeg mener må stamme fra en stein. Oluf Rygh (Norske Gaardnavne) er enig: “Klokkesten. Udt. k£ó2kkestén.Snarest sigtende til en Sten, som ved Slag paa visse Steder giver en klingende Lyd; ogsaa fundet som Navn paa Skjær, da vel med Hensyn til den Lyd, som høres ved Bølgernes Brydning paa dem.” Jeg har ikke fått sjekket opp dette, men HÅPER det finnes en klokksestein et sted på gården. Hvis ikke hører den uansett hjemme på klokkesteinskartet.
   Hilsen Gjermund

Leave a Comment

New publication: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

April 27, 2020

Cajsa S. Lund has been a pioneer and a central voice in the interdisciplinary field of…

Samuel Hellen’s songs: Comprehensive music project finished

November 23, 2019

For some years I have been involved in a fascinating and rewarding music project that…

Video interview and improvisations

September 19, 2019

I Novgorod, during the  Slovisha festival in August my jew’s harp fellow reseacher Aksenti Beskrovny…

Impressions from the festival Slovisha in Novgorod

September 1, 2019

Back from Veliky Novgorod I am full of impressions after the Slovisha Musical Antiquities Festival,…

Norwegian lyres!

May 16, 2019

Here is a glimpse into my pratical work with lyres. This winter I have worked…