Folkemusikk uten taktbrudd på Foss (Norwegian only)

I dag hadde jeg gleden av å vikariere på Foss videregående skole i Oslo, for en hyggelig gjeng på musikklinja. Veldig entusiastiske og lydhøre. Jeg hadde med noen instrumenter (feler, seljefløyte, munnharpe, enrader) og spilte og fortalte om folkemusikken i Norge. Dette er en del av pensumet deres i programfaget «musikk i perspektiv». Det er ikke lite de skal gjennom. Et av temaene i folkemusikkpensumet er springarer, som underdeles i fire typer: Springarer med symmetrisk tretakt, asymmetrisk tretakt, udelt takt og taktbrudd. Veldig spennende med slåtter med taktbrudd altså, men det er jo – med respekt å melde – for det første et litt marginalt fenomen, og for det andre noe som hører hjemme på forskerseminarer og ikke blant 17–18-åringer på en videregående skole. Et lite utdanningspolitisk sukk der, altså. Som ikke overskygger den veldig hyggelige vikaropplevelsen min. Nok et eksempel på at ungdommen nå til dags ikke er hva den var før. Men mye bedre!

Gjermund Kolltveit

Music archaeologist, ethnomusicologist, musician – Nesodden, Norway. Main research interests: sound and sound tools (e.g. jew’s harps, lyres, ringing stones, bells) in human culture and soundscapes.

Leave a Comment

New publication: The Archaeology of Sound, Acoustics and Music

April 27, 2020

Cajsa S. Lund has been a pioneer and a central voice in the interdisciplinary field of…

Samuel Hellen’s songs: Comprehensive music project finished

November 23, 2019

For some years I have been involved in a fascinating and rewarding music project that…

Video interview and improvisations

September 19, 2019

I Novgorod, during the  Slovisha festival in August my jew’s harp fellow reseacher Aksenti Beskrovny…

Impressions from the festival Slovisha in Novgorod

September 1, 2019

Back from Veliky Novgorod I am full of impressions after the Slovisha Musical Antiquities Festival,…

Norwegian lyres!

May 16, 2019

Here is a glimpse into my pratical work with lyres. This winter I have worked…