På sporet av tusenårige tradisjoner

Middelalder-Oslo 1: 28–29 (2010)

Popular article in Norwegian discussing musical materials from the excavations in medieval Oslo