På leting etter det musiske menneske i fortida. Materiale og muligheter i fagfeltet musikkarkeologi

Nicolay arkeologisk tidsskrift 69/70: 4–13 (1996)