Olafs sangskatt – livet på Greverud i gamle dager

Spelemannsbladet 2: 32 (2004)

Review of Tone Holte: Olafs sangskatt – livet på Greverud i gamle dager, Roskva 2003