Jordas skjulte toner – musikk og instrumenter fra steinalder til vikingtid

Ford Forlag (2014)

Book about ancient music, music archaeology and musical instruments. 

Back cover text: Når begynte menneskene å lage musikk? Kan arkeologene finne spor etter musisering allerede fra steinalderen? Hvordan var musikkhistorien før den vanlige musikkhistorien starter? I denne boka kan du se hvilke instrumenter folk i steinalderen, bronsealder- en og jernalderen spilte. Og du kan bli med å utforske hvordan vi i det hele tatt kan si noe om musikken og sangen for så lenge siden. Du vil også møte flygende sjamaner, flintmusikk, krigerlyrer, kule instrumenter fra antikken, alligatortrommer, neandertalsang og mye, mye mer. Bokas forfatter, Gjermund KolltveIt, er musiker, musikkforsker – og Norges eneste musikkarkeolog. 

87 pages, Norwegian text.