Hvorfor er det funnet så få norske munnharper fra middelalderen?

Munnharpa 1: 5–7 (1998)